Communicatie

It’s all in the key of C!

AcCompany in Communication helpt je bij communicatievraagstukken. Voor blijvend resultaat betekent dit zoeken naar de toon en stijl die het beste bij je past. Dan zijn binnen- en buitenkant in harmonie met elkaar. Communicatie is dan congruent. Vandaar: It’s all in the key of C!

Dat vraagt om reflectie waarbij we gebruik maken van de taal van muziek keuzes die je zelf uitkiest om te onderzoeken wat je grondtoon is en hoe je wil overkomen. In muzikale taal krijg je ook te horen hoe je daadwerkelijk overkomt. Harmonie en dissonanten worden helder, en gewenste communicatie krijgt de juiste toon en uitvoering. Afgestemd op jezelf en je omgeving. Zo ontdek je je eigen toon met als resultaat congruente communicatie: ontspannen, overtuigend, krachtig en effectief.

We besteden ook aandacht aan congruentie tussen vorm en inhoud van de boodschap. Wat zeg je en hoe zeg je dat? Vormen ze samen een geheel dat bij de luisteraar stevig en natuurlijk overkomt? Voor mij is het een uitdaging om dat tijdens mijn workshops en advieswerk boven water te krijgen!

Stappen; ofwel Bach, Beatles of Blues?

Ieder communicatie-advies volgt vier concrete stappen: inventariseren, analyseren, kiezen en oefenen/implementeren.

      1. Inventariseren. Tijdens deze eerste stap verkennen we de klank van grondtoon, wensbeeld en imago.

Welke muziek kies je voor het weergeven van je grondtoon? Een favoriet nummer? Een instrument? Welke dynamiek? Hard of zacht? En welke muziek kies je om te laten klinken hoe je gehoord wilt worden? Bach, Beatles of Blues? Cello, piano of fluit? Hard of zacht of er tussenin? En wat krijg je te horen over hoe je daadwerkelijk klinkt?

    1. Analyseren. Vervolgens leggen we de resultaten van stap 1 onder de loep. In welke mate is sprake van harmonie en waar klinken dissonanten? Wat spreekt daaruit?
    2. Kiezen. Nadat we ons bewust zijn geworden van onze klank en gewenste klank , ontstaat de mogelijkheid om te kiezen. Zijn er mogelijk beperkende overtuigingen die ons weerhouden? Aan onszelf de keuze: wat willen we behouden, aanvaarden en veranderen?
    3. Oefenen en implementeren. Oefening baart kunst! In dit geval de kunst van congruente communicatie.